Næste møde

Mandag den 22. januar 2018 kl. 19.00

Leif Ørndorf kommer og fortæller

om nye tider i gæstgiveriets med kvindernes indtog.

Herefter er der auktion med klubbens materiale. 

Auktionsliste

Mødested Lunden

Lokale 2 - Vestergade 74 - 8600 Silkeborg

På mødeaftener åbnes dørene klokken 18.15 

 

 

Medlemsblad

2018 nr. 1

Download som pdf

 

____________________________________

 

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling

Mandag d. 5 februar 2018 Kl. 19.00

Mandag kl. 18.00 afholdt bestyrelses møde, pga. at Henning Rasmussen og Birgit Pedersen havde ønsket at udtræde af bestyrelsen,

Der blev det besluttet, at der bliver indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling d. 5 februar 2018.

Eneste punkt på dagsordenen, er at vælge en ny bestyrelse.

Efter lidt snak, kom det frem, at også Leif Mortensen, og Allan Jensen, også ønskede at trække sig, hvilket blev accepteret af de øvrige medlemmer.

Ib  Stæhr blev valgt som formand, og Ole Lassen som næst formand, Jens Bløcher blev valgt til sekretær posten.

Se indkaldelsen her

____________________________________

 

 Ændring i bestyrelsen

Fredag d. 5 januar har formand Henning Rasmussen ønsket at fratræde dette tillidshverv.

Ligeledes har vor sekretær Birgit Pedersen meddelt at hun også udtræder af bestyrelsen, pga. andet tillids hverv.

Efterfølgende har næstformand Leif Mortensen og bestyrelses medlem Allan Hansen også valgt at trække sig

Alle har ønsket at det sker med øjeblikkelig virkning.

Vi siger tak til jer alle, for alle de timer som de har lagt her i klubben til alles bedste.

Ole Lassen og Ib Stæhr indtræder derfor begge i bestyrelsen fra dd.

Ib Stæhr blev valgt til formand, og Ole Lassen blev næstformand.

____________________________________

 

  Kontingent 2018 

Kære frimærkesamlere. 

Vi nærmer os nu med hastige skridt årsskiftet, hvilket også betyder at vi skal have opkrævet

det årlige kontingent til klubben.

Jeg skal derfor bede jer om at indbetale 450 kr.

på vores  bankkonto i Handelsbanken    Reg.nr. 7620 konto 2101614

senest den 31 januar  2018. 

Kassereren vil blive meget glad, hvis I vil overholde  betalingsfristen. 

For de medlemmer som ønsker dette, kan kontingentet også  betales kontant til mig,

på første mødeaften i det nye år.

Med venlig hilsen  Peter Meinertsen /kasserer

 

____________________________________

 Generalforsamling 2017

 27. november 2017 kl. 19.00

 Referart se her