Næste møde

Mandag den 28. november  2022

Det danske julekorts historie -

Nisser og Julemænd på postkort
foredrag v/Per Sørensen.

Herefter auktion

 Auktionsliste ikke klar

Mødested Lunden

Lokale 2 - Vestergade 74 - 8600 Silkeborg
På mødeaftener åbnes dørene klokken 18.15 

Formiddagsmøder

Som et nyt tiltag, er vi begyndt med
Formiddagsmøder.

Vi mødes kl. 9.30 - 11.30 i lokale B
i alle ulige uger.

     
 
 

 

Mødeaften mandag den 14. november 2022

  

Ved aftenens møde var der fremmødt 32 medlemmer.

 Ib Stæhr bød velkommen, og kunne meddele at klubben d. 18. Nov 2022 har 85 års fødselsdag. I den anledning vil bestyrelsen gøre lidt mere ud af vores juleafslutning d. 12 dec.

 Endvidere blev det meddelt at medlem Tom Pedersen bliver ny bestyrer af vores mandagsauktioner. Dette for at aflaste formanden.

 Der er Midtjysk Frimærketræf søndag d. 26 feb. 23. Vi får besøg af klubberne rundt om os., og der vil være auktion over ca. 200 lots.

 Herudover blev der uddelt opkrævning på klubkontingent for 2023. Opkrævningen er denne gang kun på 100 kr., da klubben betaler DFF kontingentet for alle medlemmerne.

 Herefter auktion over 40 spændende lot, hvor der var god omsætning.

 Som sædvanlig afsluttede vi aftenen med gratis kaffe og brød.

 Peter Meinertsen / Sekretær

 

 

Mødeaften mandag d. 31. Oktober 2022

 Havde Silkeborg Frimærkeklub ordinær klubmøde, hvor 28 medlemmer var tilstede. lidt færre end sædvanlig, hvilket formentlig skyldes "træthed" fra søndagens frimærke og postkortmarked.

 FM. Ib Stæhr kunne byde velkommen. Under meddelelser siden sidst havde klubben deltaget i frimærketræf Odder. En ok. dag som var værd at køre efter.

 Endvidere omtalte Ib den nylig afholdte Frimærke og Postkortmarked søndag d. 30 okt., som rimeligt. Der var i alt 28 handels stande. Lidt færre end sidste år, hvilket skyldes den vigende interesse for frimærker. Besøgsantallet betegnes som tilfredsstillende.

 Desværre var der en af standene der forsøgte at sælge frimærker med falske stempler. Dette blev heldigvis hurtig opdaget, og den pågældende handlende pakkede hurtig sine ting sammen, og forlod markedet uden at sige farvel. Bliver ikke inviteret næste år.

 På denne mødeaften var der auktion over medlemmernes eget materiale. Der var ialt 49 lot af blandet kvalitet, hvor de fleste blev omsat.

 Herefter var der hyggelig samvær over gratis kaffe og brød. Mødet sluttede ca. 21.15

 Peter Meinertsen / sekretær

 

 

 

Mødeaften mandag d. 17. Oktober 2022

  

29 medlemmer var tilstede. I aften havde vi besøg af Poul Holm Nielsen fra Odder frimærkeklub, der holdt foredrag om Dansk Vestindien.

 Efter foredraget var der som sædvanlig auktion over 50 spændende lot. Herefter hyggelig frimærkesnak.

 Aftenen sluttede med kaffe og brød.

 Peter Meinertsen / sekretær

 

Mødeaften mandag d. 3. Oktober 2022

  

Ialt 36 medlemmer var mødt frem til klubbens ekstraordinære generalforsamling.

 

Formanden bød velkommen og kunne orientere at vi i aften skulle stemme om forsat medlemskab af DFF.

Kaj Andersen blev valgt som dirigent og gav herefter ordet til formanden, som kort redegjorde for fordele og ulemper ved evt. udmeldelse af DFF.

Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, af et medlem, at generalforsamlingen ikke var lovlig, da der ikke var uddelt materiale om afstemningen til medlemmerne inden

Generalforsamlingen. Dermed faldt 1 punkt på dagsordenen. Punkt 2 omhandlede evt. nedsættelse af kontingentet til 100 kr. i 2023 inkl. kontingent til DFF.

Forslaget blev vedtaget.

Herefter sluttede generalforsamlingen.

 

Ib Agerskov som har været medlem af klubben i 50 år, blev hyldet af forsamlingen og overrakt en erindringsgave.

 

Bestyrelsen går nu i tænkeboks hvorvidt og hvordan man vil genfremsætte forslaget om medlemskab af DFF, på ordinær generalforsamling i forår 23.

 

Herefter gennemførte vi vor sædvanlige auktion over 40 lots. Der var rimelig købelyst.

 

Aftenen sluttede med kaffe og brød.

 

Referent

Peter Meinertsen / sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se billeder fra byttedagen HER