Husk vor byttedag på søndag    -    Silkeborg Frimærke og postkort marked

Søndag d. 29. oktober 2023 - kl. 9.00 - 14.00

Invitation  -  tryk Her    -    Leje af stande - Tryk her 

  

Mødested Lunden

Vestergade 74 - 8600 Silkeborg

 

Den nye mødekalender ligger nu tilgængelig

 

____________________

 

  Aftenmøder

Lige uger - Sal 2
klokken 18.15 - 21.00 

____________________

Formiddagsmøder

Ulige uger - sal 3
klokken 9.30 - 11.30 

  

    

Næste aftenmøde

Mandag den 11. december 2023

Juleafslutning

 Auktionsliste ingen auktion denne aften

 Vi opkøber bedre frimærke og postkort samlinger

Uforpligtene vurdering og tilbud

Kontakt Ib Stæhr -  Tlf. 30 57 71 76 

  

Klubaften 13. okt. 2023

 

Der var mødt 35 medlemmer til en hyggelig frimærke og postkortaften. 

Efter formandens velkomst blev det  oplyst, at et af klubbens  medlemmer

Per Jørgensen var afgået fra døden. Der blev afholdt et minuts stilhed.

Ib kunne endvidere meddele, at afdøde Peter Jørgensens frimærkesamling

pt. var på auktion hos Bruun og Rasmussen, hvis nogen var interesseret i at give et bud.

Efter opfordring fra en del af medlemmerne, serveres der herefter, hver anden mødeaften kage til aftenkaffen i stedet for franskbrødsmadder. 

I aften er der auktion over medlemmernes  eget materiale. Der blev i-alt indskrevet 80 lot, hvor de fleste blev solgt. 

Herefter aftenkaffe med kanel og smørstang.

 

Referent

 Peter Meinertsen / sekretær

 

 

________________ 

 

 

Klubmøde d. 30. oktober 2023

 

Formanden kunne byde velkommen til 28 medlemmer, der var mødt op til vores ordinære klubaften.

28 medlemmer er lidt færre end vi plejer at være, men dette skyldes givetvis, at vi om søndagen lige havde gennemført vores Frimærke og Postkortmarked.

 Ib Stæhr kunne meddele at vi havde fået flere positive tilbagemeldinger

fra de handlende, på markedet om søndagen. Mange gav udtryk for god handel.

 Regnskabet for markedet er endnu ikke gjort op, men vi forventer et lille overskud til klubben.

 Herefter kunne vi gå over til vores sædvanlige miniauktion med 52 lot.

Efterfølgende kaffe og brød og hyggelig samvær.

 

Referent

 Peter Meinertsen / Sekretær

 

 

________________ 

 

 

Klubmøde d. 16. oktober 2023

 I aften var der i alt 28 medlemmer til stede, hvor vi bl. a. skulle have et foredrag af Otto Kjærgård om den sidste bogtrykte frimærkeserie med Chr. X. Desværre kunne vi ikke få det interne edb. til at virke, hvilket betød at foredragsholderen måtte køre hjem igen. Vi må se om vi kan få ham til at komme en anden gang.

 Herefter kunne formanden fortælle at han havde været til frimærkeudstilling i Holstebro. I den anledning var der ligeledes arrangeret orienteringsmøde med DFF.

Der blev ligeledes aftalt hvem der kommer og hjælper med det praktiske til vores Frimærke og Postkortmarked den 29. oktober.

 Som sædvanlig var der herefter miniauktion over 51 lots, som blev gennemført kyndig af vores auktionarius.

 Herefter kaffe og brød, samt hyggelig samvær.

Referent  -  Peter Meinertsen/sekretær

 

 ________________

 

Klubmøde 2. oktober 2023

  

 Så var der igen mødeaften i vores frimærkeklub. 33 medlemmer var mødt frem til en hyggelig aften, hvor vi kan udveksle meninger og erfaringer med vores  fælles hobby.

 Ib Stæhr kunne byde velkommen, og kunne oplyse at flere havde været til Postkortets dag i Kolding.

Nogle havde overnattet i Kolding, og tog derefter til Frimærkets dag i Fredericia. Efter sigende et par gode arrangementer.

Frimærkehøjskole på Djursland har udgivet sit program for den kommende sæson. Programmet kan rekvireres ved Ib, hvis der er nogle der er interesseret.

 I aften havde vi 50 lot på vores miniauktion. Der var mange gode lot og der var kun 4 der ikke blev solgt.

 Som sædvanlig sluttede vi af med kaffe og brød.

Næste klubmøde bliver den 16 oktober.

Peter Meinertsen / sekretær