Se billeder fra frimærketræf

HER

     

Næste møde

Mandag den 20. marts 2023

Ordinær generalforsamling

Herefter auktion

 Auktionsliste

Mødested Lunden

Lokale 2 - Vestergade 74 - 8600 Silkeborg
På mødeaftener åbnes dørene klokken 18.15 

Formiddagsmøder

Som et nyt tiltag, er vi begyndt med
Formiddagsmøder.

Vi mødes kl. 9.30 - 11.30 i lokale B
i alle ulige uger.

     
 
 

 

Klubmøde d. 6. marts 2023 

 

 

 

 

 

Ved klubmødet var der fremmødt i alt 35 medlemmer.

 

 Formanden bød som sædvanlig velkommen, og kunne oplyse at vort frimærketræf

 

d. 26 feb. var forløbet meget tilfredsstillende. Der havde været i alt 70 ivrige frimærkesamlere fra 7 klubber.

Økonomien var i balance, selvom vi havde givet  gratis smørrebrød til klubbens medlemmer.

  

Ved vort næste klubmøde om 14 dage skal vi have generalforsamling. Vores nuværende kasserer ønsker ikke genvalg,

derfor efterlyste Ib evt. kandidater til denne post. Der var dog ingen der meldte sig. Så vi håber at der dukker en op i sidste øjeblik.

  

Efter meddelelser var der foredrag ved Leif Mortensen, som udstillede sin imponerende samling, udelukkende af 2 og 4 RBS DK. 1 og 2

i alle afskygninger. Plancherne blev studeret med stor interesse. Tak til Leif.

  

Herefter havde vi vores sædvanlige auktion over 45 lot. Som der var god bydelyst på.

   

En god aften sluttede med gratis kaffe og brød.

 

  

Referent

 

Peter Meinertsen / sekretær.

 

 

 

 

 

 

Klubmøde d. 20. feb. 2023 

 

 


Formanden bød velkommen til de fremmødte, som i alt talte 37 medlemmer. (det er langt tid siden vi har været så mange).

 

Nogle havde været til byttedag i Holstebro, uden at det havde været den helt store oplevelse.

 

Der er tilmeldt 69 personer til vores frimærketræf på søndag, heraf 30 fra vores egen klub. Der er inviteret adskillige klubber,

 dog har vi endnu ikke hørt fra Horsens, om de vil deltage.

 Auktionsliste med 188 lot er udsendt til medlemmerne.


Formanden efterlyste hjælpere til køkken tjansen.

 

Siden sidst er der ikke foretaget nyindkøbt auktionsmateriale, men indtil videre har vi også nok på lager.

 Vores miniauktion på 44 lot blev gennemført under kyndig ledelse af Kaj Andersen, og der var god bydelyst på de fleste lot.


Aftenen sluttede med kaffe og brød.


 

Peter Meinertsen / sekretær

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Klubmøde d. 6. feb. 2023 

 

 

Til vores møde var den fremmødt i alt 33 medlemmer. 

 

Formanden bød som sædvanlig velkommen, og kunne igen efterlyse tilmeldinger til vores frimærketræf. Ind til nu er der kun 15 tilmeldinger, det må kunne gøres bedre.

 

Efter medlem Peter Jørgensens dødsfald har vi fået afhentet, den stempelsamling som Peter igennem mange år har opbygget for klubben som en del af ”Silkeborg samlingen”. Den er meget omfangsrig, ca. 50 ringbind. Ib Stæhr spurgte om der var nogle af medlemmerne der kunne tænke sig at opbevare og viderefører stempelsamlingen – dyb tavshed.

 

Alternativ vil vi høre om Lokalhistorisk Arkiv kunne være interesseret i at få samlingen. Dette undersøges nu. 

 

Til orientering blev der oplyst, at der er byttedag i Holstebro om 14 dage. 

 

Det blev vedtaget at borde og stole først må sættes på plads efter kl. 21.00, ellers kunne det virke som om, at vi ville tilskynde medlemmerne, til at forlade mødet. 

 

Denne aften havde vi auktion over medlemmernes eget materiale. Der var i alt 95 lot der skulle under hammeren. Auktionen blev gennemført under Kajs kyndige ledelse. De fleste lot blev da solgt, og efterfølgende blev der også solgt på eftersalg 

 

Herefter kammeratligt samvær med kaffe og brød. Mødet sluttede kl. 21.00.

 

  

Referent

 

Peter Meinertsen / Sekretær

 

 

 

 

 

 

Klubmøde d. 23. jan. 2023 

 

 

 

Til vores klubaften i Lunden var der denne aften samlet i alt 32 ivrige frimærke og postkortsamlere.  

Formanden bød velkommen til de fremmødte, og kunne samtidig efterlyse tilmeldinger til vores frimærketræf i Lunden d. 23 feb. 

 

Det blev fremhævet at der var byttedag i Nr. Sundby den 1. søndag i februar, som kunne anbefales.

 

Hvis der var nogle der kunne tænke sig at komme på webseminar om de tofarvede øremærker, kan henvendelse rettes til Kurt Sørensen.

 

  Herefter var der foredrag om danske tjenestemærker ved Torben Malm fra Viby. 

Et interessant foredrag, måske til tider lidt teknisk omkring de enkelte mærker placeringer på arket.

Men vi blev da lidt klogere på tjenestemærkerne og årsagen til at de blev fremstillet til de forskellige offentlige etater.

 

Efter foredraget havde vi vores sædvanlige auktion. Der var god bydelyst, og der var kun 3 lot der ikke blev solgt.

 

  

Aftenen sluttede med kaffe og brød til alle.

 

 Referent

 

Peter Meinertsen / sekretær.

 

 

 


Klubmøde d. 9. jan. 2023  


Årets første klubmøde kunne samle 28 medlemmer til en hyggelig frimærkeaften.  


Ib Stæhr startede med at byde alle velkommen, og kunne samtidig meddele at et af vores mangeårige medlem Peter Jørgensen var afgået ved døden. 


Jørn Pedersen der havde kendt afdøde i mange år, udtalte en mindetale  om Peter Jørgensen og vi afholdte 1. minuts stilhed. Peter havde gjort  meget godt for klubben.


  Endvidere kunne Ib omtale vores frimærketræf sidste søndag i februar.


 Arrangementet plejer at tiltrække omkring 60 medlemmer fra egen og naboklubber. Der bliver en storauktion med 200 lot, alle med en startpris på 10 kr.


 Ellers har der ikke været nogen aktiviteter siden jul.


  Aftenen sluttede på sædvanlig vis med auktion over 40 lots. Samt efterfølgende kaffe og brød. 


 Referent


 Peter Meinertsen / sekretær


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se billeder fra byttedagen HER