Pladefejl på tyske rosettemærker

 

Download fortrykssider til montering af Rosettemærker med gennemgående pladefejl.

Siderne kan downloades her, kun til eget brug:  -  Side  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17

 Af Kurt Sørensen, Silkeborg Frimærkeklub 

 

Inflationsmærkerne, inkl. Rosettemærkerne, kan samles på mange måder, i denne lille artikel jeg har valgt at vise en af måderne det kan gøres på.

Desuden har jeg lagt en 17-siders PDF-fil ud på klubbens hjemmeside, som man kan printe og bruge til montering af fundne pladefejl. 

 

Jørgen Klunge, Fløng-Hedehusene Frimærkeklub, forfattede i DFT nr. 1 og 2, 2017 en lang fortsættelsesartikel omhandlende de tyske inflationsmærker.

Artiklen der gennemgik de enkelte serier fra inflationstiden, fangede min interesse så meget, at jeg ikke kunne dy mig for, at kigge lidt i det billige "bras” jeg, igennem mange år,

havde samlet sammen og endda forgæves havde forsøgt at afsætte på flere af klubbens auktioner. 

 

På en byttedag i Neumünster, kort efter jeg havde læst artiklen i DFT, kunne jeg ikke lade være med at købe yderligere inflationsmærker,

da et par indstiksbøger indeholdende mange spændende arkrester med bl.a. randtryk, farvevarianter, trykketype o.l.

Efterfølgende fik jeg ligeledes samlet endnu mere “bras” til huse via et par auktionskøb hos Valby Frimærkecenter, men denne gang, desværre,

til væsentlig højere priser, så nu er mine mærker fra inflationstiden ikke længere en ligegyldig massevare i en gammel sur cigarkasse, men på vej til at blive lige så agtet,

som mine samlinger med Danmarks Tofarvede frimærker.

  

Advarsel: Man kan faktisk blive bidt af de inflationsmærker.

 

Jeg har dog kun valgt, af bekvemmelige årsager, at arbejde med postfriske mærker, for ønsker man at lede efter pladefejl,

er al den stempelsværte på brugte mærker bare til besvær - en livserfaring jeg har taget med fra min pladning af de tofarvede.

Stemplede inflationsmærker har jeg dog ikke udeladt, idet jeg samler på postkort og breve med korrekte frankeringer under de utallige takstændringer

der ustandseligt fandt sted i inflationsperioden, men det er en hel anden sag, som jeg måske vil vende tilbage til ved en senere lejlighed.

 

Inflationsmærkerne kan samles på mange måder, men her vil jeg kun komme ind på de såkaldte Rosettemærker,

hvor der forholdsvis let kan findes pladefejl, og synes man dét er spændende, er man ligesom kommet lidt igang.

  

De samme pladefejl findes fire gange i arket, forstået på den måde, at klicheerne i arkets øverste venstre 25-blok,

er identisk med de tre andre 25-blokke som et ark med 100 mærker kan opdeles i.

F.eks er mærket i position 11 (XI) således identisk med mærket i positionerne 16, 61 og 66.

 

Rosettemærkerne kan opdeles i Pladetryk og Valsetryk, og de her viste pladefejl findes i Pladetrykkene, men ikke i Valsetrykkene.

De to tryktyper kan adskilles ved at måle billedstørrelsen. Pladetrykkene, som denne artikel omhandler, har et billedformat på 17,9 x 21,6 mm,

mens valsetrykket har et lidt større billedformat på 18,2 x 22,2 mm. 

 

 For nemt og hurtigt at kunne adskille de to produktionstyper, kan man tage et dårligt mærke og klippe det over lodret og bruge det som en måleenhed.

I dette tilfælde er mærket til venstre et Pladetryk og det beklippede mærke et Valsetryk.

 

2 og 30 mio. mærkerne er der ingen grund til at måle, idet de ikke findes i Pladetryk. Omvendt er der heller ingen grund til at måle billedstørrelsen

på mærker med værdien 500 tusinde, 10 mio., 100 mio. samt 50 mia. idet de ikke findes i Valsetryk.

Det vil således være spild af tid, at søge efter pladefejl før Pladetrykkene og Valsetrykkene er blevet adskilt. 

 

 På samleklicheèn, er de tydeligste pladefejl markeret og navngivet med Romertal. Der findes andre fladefejl der kun forekommer i dele af oplagene,

disse fejl er ikke medtaget her, men kan findes i Michel Specialkatalog. Bind 1.

 

Til opbevaring af permanente fejl har jeg fremstillet 17 fortrykssider, illustreret med billeder og egne tegninger af de enkelte pladefejl,

interesserede kan downloade fortrykssiderne øverst i denne artikkel, det anbefales at printe på mindst 160g papir. 

Placeres de printede sider ryg mod ryg i plastiklommer og opbevares i et smalt ringbind,

startende med den store samlekliche på side 1 og den første pladefejl på side 2 og 3, vil alle 40 mærker,

sammen med billedet af den enkelte klichefejl, kunne ses samtidig.

 

PS: Ikke alle fejl fremstår lige tydeligt i trykkene, så et pc-mikroskop, som jeg gerne skaffer meget billigt

og desuden kan bruges i andre sammenhænge, vil lette søgningen af fejlene betragteligt.

Da din printer sandsynligvis ikke kan printe klemlommer, må du desværre selv montere disse manuelt,

eller bruge de kendte gammeldags fugtighedskrævende hængsler.

 God fornøjelse.

 

Kilder:

DFT nr. 1 og 2, 2017

Michel specialkatalog 2016 Bind 1.

 

Billeder og tegninger af pladefejl, samt øvrige illustrationer:

Copyright: Forfatteren af denne artikel samt Silkeborg Frimærkeklub.

 

God fornøjelse.