Generalforsamlingen 2016  -  Formandens beretning

 

Klubaftener:

Der har til hver klubaften været mellem 25 og 40 medlemmer til møderne.

Vi har haft to foredrag et medFreddy Pedersen fra Tranbjerg. Foredraget hedder Aqua Vitae = Livets vand, og et med Hans Schønning, der fortalte om Kvadraterne.

 

Fællesmøder:

Der var 2 repræsentanter til fællesmøde i Odder, hvor også Skanderborg, Horsens og Ry deltog.

 

Lokaler:

Som sidste år har haft vi problemer med at fastholde lokale 2. Problemet håber jeg nu er løst efter der er lavet aftale med Højskolen. Vi skal én gang til være i lokale 1 så skulle problemet være løst endeligt.

Vi har måttet fjerne alle vores ting fra kælderen p.g.a. af skimmelsvamp som ikke var der alligevel, vi har ikke fået anvist noget nyt opbevaringssted til vores ting, hvilket er meget utilfredsstillende, vi forsøger at løse problemet.

 

Byttedag:

På vores sidst afholdte byttedag, var besøget ca. det samme som sidste år.

Handlerne var godt tilfredse med omsætningen, så antal af besøgende er åbenbart ikke lig med omsætning.

Som det ser ud lige nu vil byttedagen fortsætte.

 

Ødelagt Vandmærkesøger og takkemåler.

Det er en kedelig ting når noget sådan sker, de som har lånt tingene har bare stillet tingene på plads uden at fortælle der var sket skade på dem.

De to ting som er ødelagt har en værdi af ca. 4000 kr.

Der er flere medlemmer som har ytret ønske om at vi anskaffer et Silkeborg stempel,men som I kan se af regnskabet har vi et underskud, og hvis de to ting som er ødelagt skal erstattes kan jeg ikke se vi har råd til det, stemplet koster ca. 2000 kr,, men hvis ønsket er stort nok kan vi jo tage råd til det.

 

Hjemmeside

Foreningen har fået ny hjemmeside, vi har været ude for at den gamle blev hacket.

Ib Stær har her lavet et virkeligt flot arbejde som vi siger ham tak for.

 

 

Indkøb af materiale til auktioner

Vi har igen været ved Brunn-Rasmussen for at købe materiale til vores auktioner.

Der er købt to danmarks samlinger som bliver udstykket i enkelt lot.

Det er også lykkedes at købe en del materiale lokalt.

 

Der er materiale nok til hele næste år. Der må tages op, om vi skal fortsætte med samme linie.