Knøsen

Aarhus Khdl`s Forlag  -  Kort nr.: J.J.N. 7005   <F>  <B>

W. K. F.  -  Kort nr.: 827    <F>  <B>

 

Parti fra Knøsen

Stenders Forlag  -  Kort nr.: 190

.

Silkeborg udsigt fra Knøsen

Stenders Forlag  -  Kort nr.: 28047    <B>

 

På Knøsen

C. St.  -  Kort nr.: 5212    <B>

 Udsigt fra Knøsen

Stenders Forlag  -  Kort nr.: 5188    <B1>  <B2>

 

Karen ved Buffeen, Knøsen, Silkeborg

H. Ansø, Kallundborg  -  Kort nr.: 21100    <B>

Karen på Knøsen, Silkeborg

 H. Ansø, Kallundborg  -  Kort nr.: 21101    <B>